Curriculum


Hans Nadorp, mediator en makelaar

Hansnadorp.nl
2014 - actueel

Mediator: MfN-registermediator, gespecialiseerd in business-, vastgoed- en arbeidsmediation. Rechtbank mediator, ADR-geregistreerd internationaal full certified register Mediator, Conflictcoach én Arbiter, alsmede ICR-geregistreerd international full certified register Conflictcoach.
Hij is lid van de Mediation Federatie Nederland (MfN), de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv), de Vereniging van Arbeidsmediators Nederland (VAN) en is aangesloten bij de Raad voor de Rechtsbijstand.

Makelaar: Hij is MRICS en opgenomen in het register VastgoedCert als bedrijfsmatige Register-makelaar o.g. (RM), in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs als bedrijfsmatig Register-taxateur o.g. (RT) en in het RVO-register als erkend deskundige Energie Label Woningbouw.
Hij is lid van het Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), de Nederlandse Vereniging van makelaars & taxateurs in onroerende goederen (NVM), de Internationale Vastgoed Federatie (FIABCI) en van het Taxatie Management Instituut (TMI).

MfN-registermediator én ADR International full certified registermediator

Nadorp Mediation, MfN-register Mediator 2014 - actueel

Hans Nadorp MRICS, is MfN-registermediator, gespecialiseerd in business-, vastgoed- en arbeidsmediation. Rechtbank mediator, ADR-geregistreerd internationaal full certified register Mediator, Master onderhandelaar, Conflictcoach én Arbiter, alsmede ICR-geregistreerd international full certified register Conflictcoach.
Hij is lid van de Mediation Federatie Nederland (NfM), de Nederlandse Mediators vereniging (NMv), de Vereniging van Arbeidsmediators Nederland (VAN) en is aangesloten bij de Raad voor de Rechtsbijstand (RVR).

MRICS, Registermakelaar (RM) en Registertaxateur (RT)

HN register- makelaar én taxateur bv
2008 - actueel


Gedegen vakkennis, een grondige aanpak, kennis van de markt, ethiek, zorgvuldigheid en discretie vormen de basis van zijn werkwijze. Hij is onafhankelijk en integer.Zowel ondernemers en particulieren, als een groot aantal professionele marktpartijen maken gebruik van zijn expertise en ervaring. U kiest voor een business partner die mee denkt met de ontwikkeling van uw onderneming

Rechtbankmediator, Rechtbank Den Haag

Rechtbankmediator, Rechtbank Den Haag
2015 - actueel

Hans Nadorp is ook rechtbankmediator voor zakelijke geschillen. Mediation naast rechtspraak betekent dat de rechtbank waar uw procedure loopt u wijst op de mogelijkheid te kiezen voor mediation. Ook kan de rechter tijdens een zitting aangeven dat uw zaak geschikt is voor mediation. Hij zal u en de wederpartij dan mediation voorstellen. Bij iedere rechtbank is een mediationfunctionaris aanwezig, die de partijen helpt bij het vinden van de juiste mediator en het maken van de eerste afspraak. Aangezien de escalatiegraad bij mediation in de rechtbank hoger kan liggen dan bij gewone mediations, gelden er hoge vakbekwaamheidseisen aan de rechtbankmediator. Hij of zij moet daarom blijvend voldoen aan de speciale inschrijvingsvoorwaarden.

NVM-auditor peer-review

NVM-auditor peer-review
2015 - actueel

De audit is een hulpmiddel om de kwaliteit die de NVM-leden leveren aan hun opdrachtgevers bespreekbaar te maken. Het is een bewuste keuze om de auditoren uit de eigen gelederen te werven. De NVM is sterk voorstander van dit systeem. NVM-makelaars en/of taxateurs kennen de inhoud immers als geen ander. De NVM gelooft in de kracht van het onderlinge gesprek en in de kracht en kunde van onze leden. We willen door de audits ook een open houding creëren, waarin NVM-leden elkaar constructief helpen bij kwaliteitsverbetering.

Erkend Deskundige Energielabel Woningbouw

RVO-erkend deskundige definitief EnergieLabel Woningbouw
Januari 2015 - actueel

De erkend deskundige energielabel woningbouw komt in beeld als de woningeigenaar het energielabel wil regelen. De woningeigenaar selecteert een erkend deskundige via de webapplicatie en stelt de benodigde bewijsstukken ter beschikking. In principe controleert u als erkend deskundige het bewijs op afstand.

Vrijwilliger, ondersteuning bij fondsenwerving

Sophia Revalidatie Fonds
2016 - actueel

Het Sophia Revalidatie Fonds helpt samen met haar Vrienden om diverse revalidatieprojecten ter verbetering van de revalidatiezorg voor patiënten en cliënten van Sophia Revalidatie te verbeteren en zet zich daarnaast in voor extra voorzieningen die het verblijf voor patiënten aangenamer maken. Binnen het reguliere zorgbudget is hiervoor steeds minder, niet genoeg of geen geld.

MRICS, Registermakelaar (RM) en Registertaxateur (RT) / Managing Partner

Jansen Nadorp Weatherall register makelaars en taxateurs, (JNW makelaars)
2008 - 2016

Jansen Nadorp Weatherall (JNWmakelaars) is een professionele dienstverlener en is onder meer gespecialiseerd in taxaties en onteigeningen, evenals in bemiddeling bij commercieel onroerend goed en beleggingen

Voorzitter

Wassenaarse Golf Groendael
2014 - 01/2018

De Vereniging Wassenaarse Golf Groendael is een besloten vereniging die circa 350 leden telt. De baan staat geheel ter beschikking van de leden van de Vereniging.
Op een toplocatie gelegen tussen Wassenaar en Den Haag ligt een prachtige negen holes golfbaan ontworpen door Bruno Steensels. Een golfbaan op een toplocatie; binnenstedelijk maar ook omgeven door prachtige natuur en duingebieden. De golfbaan kan wedijveren met de beste banen in Nederland.


ICT Project Management

Invoering ERP systeem
2014 - 2015

Als externe begeleider betrokken bij selectie en invoering van een nieuw ERP systeem bij een van de grootste Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers. Project (invoering REMS) tot tevredenheid van opdrachtgever opgeleverd.

Vrijwilliger, ondersteuning op gebied van ICT en communicatie

Willem Alexander Kinderfonds
2012 - 2014

Het Willem-Alexander Kinderfonds (WAKF) werft fondsen voor het nieuwe Willem-Alexander Kinderziekenhuis. Dit is gelegen binnen de muren van het LUMC in Leiden. Het grote doel is om een academisch ziekenhuis te bouwen dat volledig is toegespitst op kinderen. Een veilige haven in een wereld vol prikken en slangetjes; een zo goed mogelijk alternatief voor thuis.
In het Willem-Alexander Kinderziekenhuis staat niet de aandoening centraal, maar het kind.

DGA

Nadorp Property Management (ZA)
2006 - 2012 (Knysna, Zuid Afrika)

Real Estate investment and development in South Africa

Board of Trustees

Pezula Private Estate
2007 - 2009 (Knysna, Zuid Afrika)


Internationaal voorzitter

International 5.5 Metre Class Association (Sailing)
2003 - 2011 (Internationaal)

The International 5.5 Metre Class is a class of racing yachts initially designed under the rules of the International Yacht Racing Union (IYRU) that is now known as the International Sailing Federation (ISAF). Yachts of the Class are not identical but have to be strictly built as per the Class Rating Rules.

Directeur ad Interim

OMA BV (Office Management Applicatie)
2004 - 2008

Ontwikkelaar van gespecialiseerde ERP software voor de makelaar in onroerende zaken met circa 200 geïnstalleerde (voornamelijk NVM) makelaarskantoren in Nederland

DGA

Nadorp Makelaars.
1980 - 2006

Nadorp Makelaars was één van de toonaangevende full service makelaarskantoren in de Haagse regio.

Ik heb dit bedrijf in 2001 verkocht en na een intensieve samenwerkingsperiode in 2006 het overgedragen in de handen van een uiterst capabel team van jonge(re) onroerend goed deskundigen. Ik heb er met heel plezier ruim 26 jaar gewerkt.

Mede-initiatiefnemer

Vintage Yachting Games
2005 - 2005

Dit is een zeilevenement voor de voormalige olympische klassen. Deze spelen beogen de sfeer en het niveau te benaderen van olympische zeilwedstrijden. Dat wil zeggen dat er geen grote vloten aan deelnemen, maar slechts de topzeilers, die elk hun nationale zeilklasse van een land vertegenwoordigen. Het doel is om over de gehele wereld met deze klassen te blijven varen. Om het niveau hoog te houden worden deze spelen om de vier jaar georganiseerd.
Het idee achter de Vintage is het realiseren van een vierjarig "high-end" wedstrijdserie in de wedstrijdkalenders van alle voormalig olympische klassen.

Het idee ontstond in Nederland en verder ontwikkeld door Rudy den Outer en diverse vertegenwoordigers van Nederlandse klasse organisaties van voormalige olympische klassen (Martijn van der Driest/Europe, Harold Wijgers/Flying Dutchman, Johan Offermans/Soling, Michiel van Dis/Draak en Hans Nadorp/5.5 Metre).

Nederlands voorzitter en mede-oprichter

International 5.5 Metre Class Association (Sailing)
1998 - 2004

The International 5.5 Metre Class is a class of racing yachts initially designed under the rules of the International Yacht Racing Union (IYRU) that is now known as the International Sailing Federation (ISAF). Yachts of the Class are not identical but have to be strictly built as per the Class Rating Rules.

Voorzitter organisatiecomité Wereldkampioenschappen (2000) Internationale 5.5 meter Class

International 5.5 Metre Class Association (Sailing)
2000 (Medemblik)

Organisatie van een twee weken durend evenement in 2000 in Medemblik, met daarin onder meer het Nederlands Kampioenschap, de Scandinavion Goldcup, het Wereldkampioenschap en sociaal programma. Circa 45 deelnemende schepen, met crew, familie en vrienden uit de hele wereld. (>300 personen).

Voorzitter en mede-oprichter

PCVN, Parcours de Chasse Vereniging Nederland
1987 - 1993

Eind tachtiger jaren werd in de kleiduiven schietsport een nieuwe vorm ontwikkeld waarbij de werpmachines niet meer op een vaste plaats stonden, zoals vandaag nog steeds bij de Olympische sporten Skeet en Trap.

Doordat ook in Nederland deze “nieuwe sport” een grote vlucht nam kregen ook de Nederlandse wedstrijdschutters behoefte aan duidelijke structuur. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van de PCVN. Vervolgens is deze nieuwe organisatie aangesloten bij de Wereld koepelorganisatie FITASC.

DGA

OGCS, Onroerend Goed Computer Systemen
1985 - 1992

Bedrijf gespecialiseerd in software ontwikkeling voor de grote makelaars en beheerkantoren in Nederland en Geautoriseerd IBM agent voor systemen 36 en AS 400.

Lid van de Raad

RAVI, voorlopige Raad voor de Vastgoed Informatie
1989 - 1991

De Stichting Ravi overlegorgaan voor vastgoedinformatie (Ravi) was een onafhankelijk overlegorgaan voor organisaties met een publieke taak in het werkveld van de geo-informatie (GI). Een bruisend werkveld, dat volop in beweging is. De Ravi is opgericht door het GI werkveld, in samenwerking met de minister van VROM, om de vastgoedinformatievoorziening in Nederland te organiseren.

Lid van het Hoofdbestuur

Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM
1988 - 1992

De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. Ze bestaat sinds 1898 en heeft haar hoofdkantoor in Nieuwegein.

De NVM is actief in alle marktsegmenten en geeft doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Namens de leden zorgt de NVM voor krachtige belangenbehartiging richting overheid en politiek. Bij de NVM zijn ongeveer 4000 makelaars aangesloten.

Directeur ad Interim

CMB, Centraal Makelaars Beheer
1988 - 1991

Aanpassing en verkleining organisatie.

Lid van het Bestuur

NVM afdeling Haaglanden
1985 - 1989

Bestuurslid

DGA

HET Reclameteam
1985 - 1989

Full service en ROTA erkend Reclame Adviesbureau.

Lid van het Bestuur

Coöperatieve Haagse Makelaars Beurs
1982 - 1987 (Den Haag)

Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en invoering van de -toen als eerste in Nederland- geautomatiseerde object-uitwisseling tussen de Haagse NVM Makelaars.

Partner / Makelaar og

Stillebroer Makelaars
1976 - 1979 (Santpoot-Noord)

Makelaar - taxateur OG

Curriculum
Lidmaatschappen
Blogs
Disclaimer
Contact